2022 ROKIEM BOTANIKI

2022 ROKIEM BOTANIKI

„Amor plantarum nos unit – łączy nas umiłowanie roślin”

W jaki sposób poznać rośliny, które nas otaczają? Widzimy je każdego dnia, ale często nie potrafimy ich nazwać.

W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.

Uczniowie klasy czwartej uczcili Rok Botaniki wykonując zielniki. Celem wykonywania zielników szkolnych jest zwrócenie uwagi dzieci na otaczający je świat oraz nauka rozpoznawania podstawowych roślin. Wykonanie zielnika to zadanie wieloetapowe, wymagające czasu. Na początku należy zebrać interesujące nas gatunki roślin.
Następny etap – suszenie okazów – jest kluczowy, ponieważ zapewnia estetykę i długotrwałość użytkowania zielnika. Ostatnią część pracy stanowi przyklejenie roślin do kart zielnika,
na których zapisuje się podstawowe informacje na temat każdego okazu. Ważnym elementem okazała się też forma, w jakiej zielnik został przedstawiony. W tej kwestii uczniowie mieli wiele pomysłów. Były zielniki wykonane w formie albumów, książek, zebrane w segregatory i zeszyty. Wszystkie prace wykonane były bardzo estetycznie.

Zapraszamy do galerii;)

Agnieszka Wilk


216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288130885_1142928929585771_4288607096658826570_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288344242_1194532361378534_5775214575604588972_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_286613267_1012950919415512_7455222015426082380_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288240384_727123591733962_2725347815937681070_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288329566_3162757350606112_1523099545003572030_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288150365_593958365326671_1426024290690494559_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288546057_1747849645552371_6560176261268044988_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288451990_794263785280210_6495731475673560999_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288385465_1219499198822296_4639710552367487688_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288712779_839949484076098_1742648472171149982_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288780533_2209841032505545_4454505200279686708_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288375609_776018413403179_2197084418225227902_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288515042_597969848576722_836338047300227572_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288666222_1671200616585264_8631054671675674599_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288792881_547669433662872_1959053433011943623_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288917150_1160521264501700_2827454403154819175_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_289010455_3137078309954692_8316847179614021583_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_288810184_696963704700914_8602822176503160928_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_289054242_555246446000437_3043643871649651307_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_289279598_5597928916893366_2819409994841555592_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_289190600_586189003125458_3805461708937508768_n.jpg
216_28a31278d87fddd60ba58b96b9ad686e_289425897_7486923231377676_5110049219079595104_n.jpg