Program profilaktyczny pt. „Godność Człowieka”

Program profilaktyczny pt. „Godność Człowieka”

W dniu 25.10.2019 roku uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego pt. „Godność Człowieka”,  który dotyczył profilaktyki uzależnień. Spotkanie prowadził Pan Stanisław Koćwin

Przedstawiony program, realizowany  w formie warsztatów został opracowany w oparciu o doświadczenia prowadzącego, nabyte podczas wieloletniej pracy z młodzieżą dysfunkcyjną w pionie kryminalnym tarnowskiej policji i obejmował: alkoholizm, narkomanię, przemoc, prawo karne, aspekty przestępczości oraz ocenę wiarygodności informacji na temat środków psychoaktywnych Zebrana młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach.

/Agnieszka Wilk/


5_23b5fbfe8eb8967dc9669860e1f59c98_70701619_2265567717088717_5141911361890025472_n.jpg
5_23b5fbfe8eb8967dc9669860e1f59c98_70959530_739785289825516_3161429915102871552_n.jpg
5_23b5fbfe8eb8967dc9669860e1f59c98_72320157_2400160263556961_4826632737702019072_n.jpg
5_23b5fbfe8eb8967dc9669860e1f59c98_70867697_1345007132314479_4887866717801283584_n.jpg