Relacja DBI 2021

Relacja DBI 2021

 

bezpieczeństwo w sieci.PNG (543 KB)

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole -

Klasy I -VIII w ramach zajęć edukacyjnych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, dotyczących bezpieczeństwa w sieci wykonały zadania:

- I-III misje w escape room "Bądź z innej bajki"

Toje uczniów kl. 3 (Weronika Lech, Ania Wijas i Kuba Kieć) z własnej inicjatywy przygotowało prezentację multimedialną o bezpieczeństwie w Internecie.

- IV – V misje w escape room "Bądź z innej bajki", Zapoznały się z Dekalogiem Bezpiecznego Obywatela

- VI a i VI b misje w escape room "Bądź z innej bajki" oraz ulotkę i plakat dotyczące DBI 2021

- VII a i VII b prezentacje „Nadmierne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież”

https://akademia.nask.pl/publikacje/nadmierne_korzystanie_z_internetu_przez_dzieci_i_mlodziez.pdf

- VIII prezentacje multimedialne „Bezpieczni w sieci”

z załączonym filmem edukacyjnym zrealizowany w ramach projektu Sieciaki.pl.
https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ

 

prezentacja - BEZPIECZNI W SIECI zawiera:

 1. Tytuł i autora prezentacji

 2. Bezpieczeństwo w internecie

 3. Co zagraża użytkownikowi w internecie

 4. Źródła zagrożeń 3 przykłady

 5. Bezpieczny internet - bezpieczne hasło

 6. Ostrożność i brak zaufania

 7. Konfiguracja oprogramowania

 8. Bankowość internetowa

 9. Zakupy w internecie

 10. Bezpieczny internet - zagrożenia dzieci

 11. Cyberprzemoc

 12. Uzależnienie od Internetu

 13. Slajd końcowy

 

wkrótce udostępnimy kilka prezentacji wykonanych w programie PowerPoint na platformie TEAMS

zaświadczenie DBI szkoła.PNG (252 KB)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęci i zaangażownie w projekcie.

 

 


77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_3.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_4.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_2.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1_(2).jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_6.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_8.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_7.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_21.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_20.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_22.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_23.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_17.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_16.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_19.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_18.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_24.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_28.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_ulotka1.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_ulotka2.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_13.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_11.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_12.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_15.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_zdj._6a_gr.1.jpg
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_dbi_weronika.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_dbi_Mateusz.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_Radek_DBI.PNG
77_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_29.PNG