Ilkowice w Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ilkowice w Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szkoła w Ilkowicach, jako jedyna w Gminie Zabno uczestniczy w Ogólopolskim Projekcie Grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

W cotygodniowych, dwugodzinnych zajęciach z programowania systematycznie uczestniczy 10 uczniów z klas VII-VIII: Maciej Chromy (7a), Konrad Cierniak (7a), Sebastian Niedojadło (7a), Wojciech Mitera (7b), Jakub Englart (7b), Antoni Skrabacz (8), Kacper Piotrowski (8), Piotr Mika (7b), Rafał Ptasznik (7b), Adrian Wajda (7b)

 

W ramach grantu algorytmicznego uczniowie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • matematycznych podstaw algorytmiki,

  • języka programowania (Scratch, Python),

  • narzędzi programistycznych,

  • tworzenia algorytmów, jak również ich analizowania, implementowania oraz testowania.

     Koło CMI działa w szkole od września 2020 r. Podczas sytuacji epidemiologicznej zajęcia prowadzone są zdalnie na kanale tematycznym w aplikacji Discord. Serwer i kanał CMI dla potrzeb prowadzenia zajęć w formie zdalnej, stworzyli i administrują uczniowie koła. Discord sprawdził się ze względu na niezawodną płynność działania podczas rozmów głosowych, a także jako miejsce wspólnego oglądania streamów wykonanych programów, przez bezpośrednie udostępnienie swojej pracy. Na lekcjach uczymy się zasad programowania w języku Python i Scratch. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach Centrum Mistrzostwa Informatycznego i rozwijają swoje umiejętności programistyczne. W pierwszym półroczu zajęcia dotyczyły programowania w programie SCRATCH, a w tym semestrze poznajemy język PYTHON. Na ostatnich zajęciach CMI programowaliśmy pierwsza grę w tym programie.

    cmi 5.PNG (126 KB)

więcej informacji  o Centrum Mistrzostwa Informatycznego

w artykule Gazety Żabnieńskiej nr 03 MAJ/CZERWIEC 2021

ILKOWICE W CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

 oraz w zakładce na stronie szkoły O SZKOLE W MEDIACH