Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona Szkoły

„Chcemy z godnością przejść przez życie,
Kochać Ojczyznę, strzec rodziny”

Setki już razy nasi uczniowie wespół z wychowawcami wyśpiewali to przesłanie w Hymnie Szkoły
w ciągu jedenastu lat od dnia, gdy przyjęliśmy za patronkę Błogosławioną Karolinę, a Rodzice ufundowali i przekazali nam Sztandar z Jej wizerunkiem na rewersie. Obchodzimy tę Rocznicę w trudnym czasie, przez który pragniemy przejść również z godnością, w poczuciu patriotyzmu i miłości do dręczonej pandemią Ojczyzny, z szacunkiem i uznaniem dla Rodzin naszych uczniów dźwigających uciążliwości zdalnego nauczania. Wspólnymi siłami owocnie zagospodarujemy ostatnie tygodnie tego trudnego roku szkolnego 2019/2020, by nasze dzieci, nasi uczniowie zasłużenie wypoczęli w czasie nadchodzących wakacji, wychowawcy nabrali sił i energii do dalszej pracy w obliczu wielu niewiadomych, zaś Rodzice doświadczyli wytchnienia po niecodziennym, nadzwyczajnym wypełnianiu swej rodzicielskiej roli w ostatnich miesiącach. Życzmy sobie tego nawzajem w przekonaniu o opiece
i wsparciu ze strony naszej szkolnej Patronki, Błogosławionej Karoliny.

 10 czerwca 2020 roku nie możemy się spotkać, by wspólnie świętować Dzień Patrona Naszej Szkoły,
jednak COVID-19 nie przeszkodził naszym "młodym artystom"
uczcić ten dzień w nadzwyczajny sposób, co prezentujemy poniżej