Szanowni Państwo – Rodzice ZSPiP Ilkowice

Szanowni Państwo – Rodzice ZSPiP Ilkowice

Mając na uwadze doniosłe znaczenie – szczególnie w obecnym czasie – ubezpieczenia od skutków wszelkich zdarzeń losowych i zdrowotnych, kierując się także potrzebą wsparcia Was w uporaniu się z licznymi problemami związanymi z uczęszczaniem Waszych dzieci do naszej szkoły i przedszkola, proponujemy Państwu – w porozumieniu z Radą Rodziców i za jej akceptacją - pomoc w objęciu uczniów i przedszkolaków dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zdrowotnych. Wzorem lat ubiegłych przyjęliśmy ofertę firmy AVIVA, której warunki uznaliśmy za najkorzystniejsze, szczególnie w obszarach związanych  bezpośrednio lub pośrednio z trwającym stanem epidemii. W zakładce "Dla rodziców"-"Ubezpieczenie" zawarte są ogólne informacje o ubezpieczeniu. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się przedłożoną propozycją i podjęcie stosownych czynności.

Z wyrazami szacunku: Mirosław Piotrowski, dyrektor Zespołu