Nieznajomość prawa szkodzi!

Nieznajomość prawa szkodzi!

12 czerwca  w czasie zajęć z wiedzy o społeczeństwie klasa VIII spotkała się z Panem Tomaszem Gdowskim. Pan Gdowski  jest mieszkańcem Łęgu Tarnowskiego, pracuje w Urzędzie Gminy w Radłowie oraz w Żabnie. Na co dzień zajmuje się zamówieniami  publicznymi.

W trakcie zajęć nasz Gość, absolwent prawa, opowiedział nie tylko o swojej pracy . Zaznajomił też uczniów ze specyfiką poszczególnych zawodów prawniczych m.in. radcy prawnego,  komornika czy notariusza. Podkreślił także przydatność wiedzy prawniczej we współczesnym świecie ze względu na coraz częstsze  potrzeby korzystania z usług prawniczych w innych zawodach.

Istotnym momentem  w czasie spotkania było przywołanie  łacińskiej maksymy  „Ignorantia iuris nocet”, oznaczającej, iż nieznajomość prawa szkodzi. Aby w przyszłości nie paść ofiarą własnej nieświadomości  w kwestiach prawnych i nie narazić się na przykre konsekwencje, Pan Tomasz zachęcił młodzież, by już poznawała  przepisy regulujące  poszczególne dziedziny życia i  zdobywała wiedzę, jak postępować  zgodnie z literą prawa.

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Gdowskiemu  za poświęcony czas  oraz za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z uczniami klasy VIII. 

received_389802475714255.jpeg (116 KB)