Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach  

15, 16, 17  września 2020

(wtorek, środa, czwartek)

odbędą się zebrania rodziców

z wychowawcami klas I – VIII

zgodnie z harmonogramem.

ZEBRANIE.jpg (76 KB)

Z uwagi na ważność poruszanych spraw obecność rodziców jest obowiązkowa.