WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW (SZKOŁA PODSTAWOWA)

Z dniem 26. 10 . 2020 r. przystępujemy do dostosowania organizacji pracy szkoły do zaleceń podanych dziś, tj. 23. 10. przez  Prezesa Rady Ministrów w następujący sposób:

  1. Klasy 4 – 8 od 26. 10. do 8. 11. – zajęcia w trybie zdalnym;
  2. Klasy 1 – 3 od 26. 10. do 8. 11. – zajęcia w trybie stacjonarnym (w szkole);
  3. Dla dzieci kas 1 – 3 będzie zapewniony dowóz (do szkoły na zajęcia i do domu po lekcjach) oraz możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych po lekcjach do godziny 16.00.;
  4. W dalszym ciągu nie będzie możliwości zapewnienia obiadów dla dzieci szkolnych;
  5. W związku z absencją chorobową dyrektora – zastępstwo (stacjonarne w budynku szkolnym w godzinach zajęć lekcyjnych) w sprawach wymagających bezzwłocznego działania sprawuje pani Ewa Saładyga.

Wszelkie szczegóły będą Państwu przekazywane na bieżąco przez wychowawców oraz na stronie internetowej.

Apelujemy ponadto do Rodziców, aby na bieżąco śledzili wszelkie informacje i komunikaty podawane w mediach, na stronie internetowej szkoły, przedszkola, gminy, w dzienniku elektronicznym itp.) szczególnie te dotyczące dzieci i młodzieży, rodziców (obowiązki, odpowiedzialność, rekompensaty), seniorów i inne.

KIERUJMY SIĘ ROZSĄDKIEM, ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, POCZUCIEM WSPOLNOTY I SOLIDARNOŚCI
W OBLICZU NADZWYCZAJNYCH, DRAMATYCZNYCH OKOLICZNOŚCI I WYZWAŃ

Mirosław Piotrowski

 

https://pbs.twimg.com/media/ElAMwO6XUAUHuJ6?format=jpg&name=large