Wspieramy DBI 2021

Wspieramy DBI 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego, w tym roku 9 lutego 2021 r. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Co roku nasza szkoła podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów. Jednym z nich jest organizacja cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci,
realizowanych podczas zajęć informatycznych w klasach IV-VIII i I-III, dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną ”Nadmiernie korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”, zapoznają się z dekalogiem cyfrowego obywatela, wykonując pracę w formie plakatu i ulotki, wychowawcy prowadzą lekcje Jak sobie radzić z agresją w sieci” - sposób komunikacji, który może zdziałać cuda. Na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców została udostępniona strona z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówkach i online oraz poradnik dziecko w świecie gier komputerowych – co powinno zaniepokoić rodziców i poradnik szkodliwe treści w Internecie.

dzr.PNG (336 KB)

W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas obchodów DBI 2021 szczególnie

zachęcamy RODZICÓW by zapoznali się
z materia
łami umieszczonymi na stronie w zakładce dla rodziców,
które dotyczą bezpieczeństwa dziecka w sieci.

DZIAŁAJMY RAZEM, by dziecko w sieci było bezpieczne,
a Internet stał się źródłem twórczego rozwoju.