Szkoła w czasach pandemii - minireportaż

Szkoła w czasach pandemii - minireportaż

Kiedy z dniem 12.03.2020 r. polecono zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach, przyjęliśmy ten fakt jako zobowiązanie do włączenia się w czynne stawienie oporu rozprzestrzenianiu się epidemii. Bezzwłocznie został uruchomiony permanentny kontakt z rodzicami uczniów i przedszkolaków, aby wspólnie wypracowywać schemat niezbędnych działań. Punktem wyjścia do nadzwyczajnych działań było szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej, na którym przyjęty został Regulamin Pracy Zdalnej opracowany i ogłoszony przez dyrektora Zespołu. Omówiono także szczegóły dotyczące realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych na odległość......

Jak działa Szkoła w czasach pandemii? Zapraszamy do relacji z placówki w Ilkowicach.

Minireportaż w pełnej werscji, udostępniony na stronie gminy Żabno 

minireportaż - szkoła w Ilkowicach w czasach pandemii

 

ilko.jpg (108 KB)