Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

23 listopada 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Ilkowicach przy współpracy z UNICEF świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Jest to Konwencja o Prawach Dziecka.

W tym roku celebracji Dnia Praw Dziecka towarzyszył szczególny przekaz zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmowali wspólne inicjatywy. Uczniowie naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko, przynieśli niebieskie balony, na przerwach słuchali piosenek o swoich prawach, na korytarzu znajdowała się gazetka poświęcona dzieciom oraz prowadzone były zajęcia pod hasłem „Prawa dziecka – integracja i włączenie”.

Katarzyna Czosnyka

Unicefpoland, #WorldChildrensDay

 


265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_5045f4ca-da17-4462-8cf2-ba05552f4fff.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_6d3d35ab-d304-45a5-bd39-90b811ac629a.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_36025819-a331-4de4-a903-7c99becd08ef.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_acd67cdb-3895-4194-961b-adf01e67032a.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_a176dae3-c182-49da-b94f-6b3f9e28e902.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_acd820ba-8b78-480f-a2b0-285856ea4052.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_d1f1175a-11a2-43ec-b0a8-247ff477b185.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_IMG_7608_(1).jpg
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_6c493f93-595d-4d9e-bd82-cdbd0a4b3146.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_5efc63a0-49ad-4ad1-8196-a7067a14f76f.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_085f2fd7-b817-4c10-96c5-e1a39d577cc9.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_ac101399-da25-4b3d-ab29-1d7c63d954f5.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_e1dedebc-21db-4b78-9ca0-d3bd1ae792eb.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_fb796801-7cb8-45b1-9b97-1882190dba35.JPG
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_IMG_7609.jpg
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_IMG_7611.jpg
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_IMG_7606_(1).jpg
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_IMG_7616.jpg
265_12dffed3a0d2fe69562485f151b24252_IMG_7613.jpg