Wycieczka do Oświęcimia - Obozu KL Auschwitz – Birkenau

Wycieczka do Oświęcimia - Obozu KL Auschwitz – Birkenau

19 czerwca uczniowie klasy ósmej pojechali do jednego z najważniejszych miejsc w polskiej historii: Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Nie była to typowa wycieczka szkolna, ale czas poświęcony na poznanie bardzo tragicznego okresu dziejów, zarówno w historii Polski,
jak i świata. Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów
o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. To także obiekty związane z życiem więźniów w obozie. Nasi uczniowie z bliska zobaczyli jakie konsekwencje niesie ze sobą nienawiść, nacjonalizm i antysemityzm. Mogli zobaczyć, czym jest wojna i jaką cenę płacą za nią narody. Auschwitz - Birkenau to jedno z najsmutniejszych miejsc na świecie, przepełnione ludzką tragedią, cierpieniem, barbarzyństwem faszyzmu i upadkiem człowieczeństwa. Powinniśmy pamiętać i mieć je jako przestrogę, aby ta historia nigdy się nie powtórzyła.

Możemy być dumni z naszej młodzieży, która w skupieniu i powadze należnej temu miejscu zwiedziła teren byłego obozu.