2.11-DZIEŃ WOLNY

2.11-DZIEŃ WOLNY

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem przedstawionym na pierwszym zebraniu dzień 2 listopada 2020r. jest wolny od zajęć dydaktycznych.