230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja  obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji,  jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny. Przez okres zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości, data ta stała się symbolem walki o niezawisłe, silniejsze  państwo.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w czasie obrad Sejmu Wielkiego i była próbą ratowania Rzeczpospolitej przed upadkiem. Zgodnie z ideami oświecenia wprowadziła m.in. trójpodział władzy.  Usunęła z życia politycznego liberum veto  oraz wolną elekcję, uznane  za główne przyczyny niestabilności naszego kraju. Do jej twórców zalicza się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica oraz Stanisława Małachowskiego.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w okresie  II RP w kwietniu 1919 roku. W czasie II wojny światowej było zakazane, w  PRL  zdelegalizowane. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Zapraszamy do galerii, w której znalazły się prace uczniów przygotowane  w ramach  ogólnopolskiego konkursu  plastycznego  pt. #Nasza Flaga oraz plakaty szóstoklasistów dotyczące Konstytucji.


85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_2dc044c8-d399-4bf7-834c-4280ec2294fe.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_5b126bb0-7ce6-4947-892b-928afd6daa4f.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_03a96829-dfc7-44f4-8101-c6291c1aad2b.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_5bb402c8-991f-4006-aab7-e904d8de4ee1.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_3ea14efd-9eef-43f7-965f-2a80f9a20ead.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_7ba1ccf6-77d9-4f6c-a2c5-c798f85003aa.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_8a1f7269-53be-4c08-a752-e4d2f5e94499.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_9e34f4a1-4b59-4661-b6a9-7ec03618a18d.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_9a91783a-4c5b-4010-b081-fca869e9caa7.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_11faeeac-323b-45df-82c4-bfc46f5dd418.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_60b3aef8-597f-4754-9b6f-8bd9edd30247.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_119abbfe-c97f-4128-8044-d26a48b70cc5.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_ab9d2b64-6a7f-4a27-916f-cc3104d7b8d7.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_e76350b2-1bf1-4584-b033-b0cbdf88b40b.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_f3759461-ee45-4a82-a910-206fc768b433.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_Konstytucja-1..jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_74f1d416-e807-4113-9cbb-8a6e88ad2037.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_8747bf8f-68ed-485a-ba1b-d725da605c3d.jpg
85_54028c751313a95186bf9f021a2b2a2a_3858adfb-eb2e-4e1f-8cf0-b7d6567a1ee0.jpg