10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć jak ważne w życiu chrześcijanina jest kierowanie się 10 Przykazaniami Bożymi. Podczas lekcji zastanawialiśmy się nad interpretacją każdego z nich, jak je rozumieć, co Bóg chce nam przez nie powiedzieć, jak zgodnie z nimi postępować. Podsumowaniem naszych rozmyślań stały się prace plastyczne, którym nadaliśmy tytuł : "10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH - MOJE DROGOWSKAZY NA DRODZE DO NIEBA" Sami zobaczcie:)