„Odpowiedzialność nieletnich” – spotkanie z policjantem

„Odpowiedzialność nieletnich” – spotkanie z policjantem

Dnia 5 grudnia 2019 r. policjant dzielnicowy P. Mariusz Motyka przeprowadził na sali gimnastycznej pogadankę profilaktyczną z uczniami. Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci i młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant pouczył o odpowiedzialności karnej za działania mające na celu obrazić druga osobę  w miejscach publicznych i mediach społecznościowych. Sporo czasu pan policjant poświęcił zjawisku cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniał także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Na koniec prelecji uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia i osoby które zdały egzamin 25 października  podczas akcji Odblaskowej Szkoły, otrzymały oficjalnie z rąk policjanta karty rowerowe. Na zakończenie spotkania P. Marzena Gubernat podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i udział w akcji ŚWIEĆ PRZYKŁADEM, mającej na celu bezpieczeństwo osób poruszających się po drodze i przekazała bardzo dobrą  informację o kolejnym sukcesie naszej szkoły. Szkoła zajęła III miejsce w powiecie tarnowskim na ponad 300 placówek, które zgłosiły swój udział w X edycji Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła” w roku szkolnym 2019/2020.

 

/M.Gubernat/