Deklaracje

Deklaracje

Deklaracja korzystania z autobusu szkolnego.docx (13 KB)

Karta wyjść ucznia ze szkoły-1.docx (16 KB)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej-1.docx (13 KB)

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka.docx (12 KB)