Kalendarz roku

Kalendarz roku

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 1 września

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia - 1 stycznia

3.

Ferie zimowe

 15 lutego - 28 lutego

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 kwietnia - 6 kwietnia

5.

Egzamin ósmoklasisty

 25,26,27 maja

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 25 czerwca

7.

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia

 

W dni wolne też pracujemy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

Lp.

      Data

Dzień tygodnia

1

 2 listopada 2020  poniedziałek

2

 25,26,27 maja 2021  wtorek, środa, czwartek

3

 4 czerwca 2021  piątek

4

 10 czerwca 2021  czwartek

5

  23,24 czerwca 2021  środa, czwartek