Kalendarz roku

Kalendarz roku

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

27 stycznia 2020r.- 9 lutego 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

09- 14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

 21– 23 kwietnia 2020 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7.

Ferie letnie

27  czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

W dni wolne też pracujemy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

2 stycznia 2020r.

czwartek

2

3 stycznia 2020 r.

piątek

3

21,22 23 kwietnia 2020 r.

środa, czwartek, piątek

4

10 czerwca 2020 r.

środa

5

12 czerwca 2020 r.

piątek

6

25 czerwca 2020 r.

czwartek