Karta Rowerowa

Karta Rowerowa

7.06.2022 r. uczniowie klas 4 i 5 zdawali egzamin na Kartę Rowerową. Sprawdzian składał się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test złożony z 25 pytań, a część praktyczna to jazda rowerem na placu manewrowym. Do egzaminu przystąpiło 17 uczniów. Wszystkim uczniom, którzy przeszli pozytywnie egzamin, życzymy bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 


210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854767742.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854732634.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854722208.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654857935122.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854788954.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654857935130.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854692106.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854767733.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854692114.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854821322.jpg
210_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_1654854821315.jpg