Podział godzin

Podział godzin

 

 

 

 

KLASA 1 A

Wychowawca: Barbara Kowalik - Warchołek

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

Religia

E. w

E. w

E. w

E. w

2

8.50 – 9.35

E. w

E. w

Religia

E. w

j. angielski

3

9.45 – 10.30

E. w

E. w

E. w

Inf/wyr

E. muz.

4

10.35 – 11.20

W - F

j. angielski

E. w

W - F

E. w

5

11.25 – 12.10

Bibliot.

W - F

Inf/wyr

E. w

Basen

6

12.25 – 13.10

k. plast

Cheerleadears

k. wokalne

 

Basen

7

13.20 – 14.05

 

 

k. misyjne

 

Basen

8

14.10 – 14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 2 A

Wychowawca: Ewa Saładyga

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

E. w

Inf/wyr

E. w

E. w

E. w

2

8.50 – 9.35

E. w

E. w

E. w

E. w

E. muz

3

9.45 – 10.30

j. angielski

E. w

Religia

E. w

E. w

4

10.35 – 11.20

wyr/inf

Religia

E. w

j. angielski

E. w

5

11.25 – 12.10

W - F

Kółko

W - F

Kółko

k. ort

6

12.25 – 13.10

k. plast

Cheerleaders

k. wokalne

Bibliot.

W - F

7

13.20 – 14.05

 

 

k. misyjne

 

 

8

14.10 – 14.55

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 3 A

Wychowawca: Jolanta Stochmal

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

Religia

E. w

E. w

E. w

j. angielski

2

8.50 – 9.35

W - F

E. w

E. w

E. w

E. w

3

9.45 – 10.30

E. w

E. w

j. angielski

E. w

E. w

4

10.35 – 11.20

E. w

E. w

 W - F

E. w

W – F

5

11.25 – 12.10

k. plast

Inf/wyr

k. ortogrf

Religia

Wyr/inf

6

12.25 – 13.10

 

Cheerleaders

k. wokalne

Bibliot.

 

7

13.20 – 14.05

 

 

k. misyjne

 

 

8

14.10 – 14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 4 A

Wychowawca: Agnieszka Migdał

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

Przyroda

j. angielski

W - F

l. wych.

W – F

2

8.50 – 9.35

Religia

W - F

j. polski

j. angielski

Matem.

3

9.45 – 10.30

j. polski

Historia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

4

10.35 – 11.20

Matem.

J. polski

Religia

j. polski

Infor.

5

11.25 – 12.10

IV g. W - F

Matem.

Matem.

j. polski

Przyroda

6

12.25 – 13.10

Cheerleaders

Muzyka

 

 

Plastyka

7

13.20 – 14.05

k. wokalne/ k. histor

Technika

 

 

 

8

14.10 – 14.55

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 5 A

Wychowawca: Barbara Piotrowska

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

j. polski

Plastyka

j. polski

j. polski

Biologia

2

8.50 – 9.35

j. polski

Matem.

Geografia

W – F

W - F

3

9.45 – 10.30

Rel./ Etyka

W – F

Matem.

Technika

Matem.

4

10.35 – 11.20

j. angielski

j. niemiecki

j. angielski

Historia

j. angielski

5

11.25 – 12.10

Muzyka

Historia

IV g W - F

Matem.

j. polski

6

12.25 – 13.10

Cheerleaders

l. wych

Inf gr. II

WDŻ

Religia

7

13.20 – 14.05

k. wokalne/ k. histor

Inf gr. I

 

Etyka/k. ortograf

 

8

14.10 – 14.55

 

 

 

Basen

 

 

 

 

KLASA 6 A

Wychowawca: Bernadetta  Karaś

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

j. angielski

Biologia

Historia

W – F

j. angielski

2

8.50 – 9.35

Matem.

Plastyka

W – F

j. polski

j. polski

3

9.45 – 10.30

j. polski

j. niemiecki

Geografia

j. polski

W – F

4

10.35 – 11.20

Muzyka

Matem.

j. angielski

Religia

Historia

5

11.25 – 12.10

      Religia

j. polski

Matem.

Technika

Matem.

6

12.25 – 13.10

IV h W - F

Inf. gr. I

k. teatr/ k.pol

Inf. gr. II

l. wych

7

13.20 – 14.05

k. wokalne/ k. histor

 

k. teatralne

 

 

8

14.10 – 14.55

 

 

wolontariat

 

 

 

 

 

KLASA 6 B

Wychowawca: Maria Merchut - Szwalec

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

W – F

j. polski

j. angielski

j. polski

Historia

2

8.50 – 9.35

j. angielski

j. polski

j.polski

Biologia

j. polski

3

9.45 – 10.30

Matem.

Matem.

Matem.

Muzyka

j. angielski

4

10.35 – 11.20

Rel/Etyka

Plastyka

Geografia

Technika

Matem.

5

11.25 – 12.10

Historia

j. niemiecki

l. wych

W – F

Religia

6

12.25 – 13.10

Inf. gr. I

 

k. teatr/ k.pol

W – F

Inf. gr. II

7

13.20 – 14.05

k. wokalne/ k. histor

 

k. teatralne

Etyka

IV h W - F

8

14.10 – 14.55

 

 

wolontariat

 

 

 

 

 

KLASA 7 A

Wychowawca: Agnieszka Wilk

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

j. polski

j. niemiecki

Fizyka

j. niemiecki

Chemia

2

8.50 – 9.35

j. polski

Matem.

Biologia

Geografia

j. polski

3

9.45 – 10.30

W – F

j. ang / Inf

j. polski

j. polski

Matem.

4

10.35 – 11.20

Matem.

Inf / j. ang

Matem.

Fizyka

Muz/ j. ang

5

11.25 – 12.10

Biologia

Religia

Geografia

Historia

j. ang/ muz

6

12.25 – 13.10

Historia

Chemia

Religia

Plast/ j. ang

l. wych

7

13.20 – 14.05

k. wokalne/ k. histor

WDŻ

W - F

j. ang/plast

k. matem.

8

14.10 – 14.55

 

W - F

wolontariat

IV h  W-F

 

 

 

 

KLASA 8 A

Wychowawca: Katarzyna Czosnyka

 

Godziny lekcyjne

PN

WT

ŚR

CZW

PT

1

8.00 – 8.45

Matem.

W – F

Geografia

j. polski

j. polski

2

8.50 – 9.35

Religia

Biologia

Fizyka

j. niemiecki

Chemia

3

9.45 – 10.30

Historia

Matem.

W – F

Fizyka

Historia

4

10.35 – 11.20

j. polski

Matem.

j. polski

Religia

Matem.

5

11.25 – 12.10

j. polski

Chemia

j. polski

EdB

W – F

6

12.25 – 13.10

j. angielski

WOS

Matem.

WOS

j.  angielski

7

13.20 – 14.05

IV h  W-F

J. niem

j. angielski

l. wych

k. j. ang

8

14.10 – 14.55

Inf gr. I

k. polon

WDŻ

    Inf. gr II