Próbna ewakuacja i lekcja pierwszej pomocy

Próbna ewakuacja i lekcja pierwszej pomocy

Dnia 12.10.2021 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 12.00, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami - zachowując wytyczne zawarte w szkolnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - udali się drogami ewakuacyjnymi do oznakowanego miejsca zbiórki. Dyrektor Szkoły poinformował wszystkich zebranych o istocie przeprowadzonych ćwiczeń, odwołał alarm i wszyscy wrócili do swoich zajęć. W przygotowanej przez strażaków specjalnej lekcji pierwszej pomocy  uczestniczyli uczniowie klasy IV, którzy przygotowuję się do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie ćwiczyli resuscytację przy pomocy fantomu i uczyli się ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz wzywania pomocy dla poszkodowanych w wypadku. Na zakończenie spotkania strażacy wręczyli uczniom kamizelki odblaskowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach.

Próbna ewakuacja i lekcja pierwszej pomocy zostały przeprowadzone przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach. Bardzo dziękujemy!


128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2017.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2013.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2007.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2008.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2012.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2026.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2024.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2018.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2019.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2030.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2035.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2032.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2041.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2039.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2037.JPG
128_f9b897f68aac08eed4f9fdb828dbfbed_DSC_2054.JPG