Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Katarzyna Kieć
Z-ca: Piotr Mitera
Skarbnik: Anna Englart

 

Numer konta Rady Rodziców

74 1020 4955 0000 7202 0261 6597