Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I
stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe rok szkolny 2022/2023.