NA SZLAKU ŚW. MAKSYMILIANA

NA SZLAKU ŚW. MAKSYMILIANA

W tym roku XVIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie odbyła
się w Brzesku. Razem z uczniami z kl. 8: Gabrielą Cich, Adamem Siedleckim i Martyną Wijas reprezentowaliśmy naszą szkołę i Diecezję Tarnowską. Młodzi oprócz książki mieli do przeczytania także 16 rozdziałów z Dziejów Apostolskich, a to nie lada wyzwanie. Tym bardziej jestem dumna z tego, że ósmoklasiści podjęli trud przygotowania się do testu o postaci skromnego franciszkanina o wielkim sercu i ponadczasowych ideałach.

Zaskakująca była liczba osób, które zgłosiły się na olimpiadę z innych szkół i choć nie zdobyliśmy
podium, to nie opuściliśmy Auli Chrystusa Króla z pustymi rękami. Każdy otrzymał „Traktat o
prawdziwym nabożeństwie do NMP” oraz dyplom uznania za wzięcie udziału w tym wydarzeniu.
Ubogaciliśmy się także duchowo, uczestnicząc we Mszy Świętej w kościele NMP Matki Kościoła i św. Jakuba. Było to tym większe przeżycie, że cała świątynia wypełniona była po brzegi młodzieżą i ich opiekunami.

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi za możliwość wyjazdu do Brzeska z Panem Józefem Czosnyką.

IMG_20240301_140135_336 (1).jpg (4.66 MB)