PODSUMOWANIE ODBLASKOWEJ SZKOŁY

PODSUMOWANIE ODBLASKOWEJ SZKOŁY

We wrześniu i w październiku 2023 r. wiele naszych akcji zwracało uwagę na bezpieczne poruszanie się na drodze z wykorzystaniem elementów odblaskowych. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach zlokalizowany jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej, dlatego każda inicjatywa, która zachęca młodzież do stosowania odblasków w życiu codziennym, spełnia istotną rolę dla ich bezpieczeństwa.

W trakcie trwania akcji ODBLASKOWA SZKOŁA ogłoszony został szkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dyplomy za udział  w tym konkursie i odblaskowe upominki za wykonanie naklejek odblaskowych otrzymali: Sylwia Karczmarczyk uczennica klasy I, Sebastian Rzeszutek uczeń klasy II  i Ksawery Karaś uczeń klasy III.  Klasy V i VI pisały test  wiedzy BRD, podczas którego uczniowie mogli utrwalić sobie przepisy i znaki drogowe. Uczestnicy koła informatycznego na zajęciach dodatkowych wykonywali plakaty „Bezpieczna droga” w programie Canva. Młodzież Klas VII i VIII, za zgodą rektora Akademii Tarnowskiej - dr hab. Małgorzaty Kołpy, uczestniczyła w zajęciach  dotyczących bezpieczeństwa na ściance wspinaczkowej zlokalizowanej w budynku "E" Akademii Tarnowskiej. Zajęcia z dziećmi prowadzili: dr Marta Bibro wraz z grupą studentów z kierunku rehabilitacji oraz trener wspinaczki mgr Marcin Bibro. Uczestnicy imprezy plenerowej zaczęli spotkanie od rozgrzewki i instruktażu dotyczącego bezpiecznego poruszania się po ściance. Każdy mógł wspiąć się z pełną asekuracją i zabezpieczeniem w górę, korzystając z kilku tras wspinaczkowych. Wolontariusze szkolnego Klubu „Przystań Dobra” przeprowadzili akcję skierowaną dla seniorów, po mszy św. rozdawali ulotki BEZPIECZNA DROGA. Wychowawcy, podczas lekcji wychowawczych, przeprowadzili pogadankę o konieczności stosowania odblasków oraz zadbali, by klasy były przygotowane na ogłoszony konkurs ODBLASKOWEJ KLASY. Wycieczki do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie  oraz do Muzeum Drogownictwa miały w programie prezentację dotyczącą bezpieczeństwa pieszych na drodze i utrwalenie metod reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Podsumowanie wszystkich prowadzonych przedsięwzięć ODBLASKOWEJ SZKOŁY odbyło się 27 października z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się od akademii przygotowanej przez Panią Bernadettę Karaś i odśpiewania piosenek odblaskowych – przedszkolaków przygotowanych przez nauczycielki przedszkola, zaś uczniowie klasy III wykonali piosenkę tematyczna, do której słowa napisała uczennica Weronika Łojek, a muzykę - Pani Barbara Traczyk, nauczycielka muzyki.

Po części artystycznej odbył się odblaskowy pokaz mody uczniów i nauczycieli. Dyrektor wraz z Policjantem wręczyli nagrody:  Wszystkim odblaskowym Belfrom – za pomysłowe zaprezentowanie  drużyny odblaskowej „Jestem Nauczycielem – świecę przykładem”  oraz nagrodzili uczniów: I miejsce otrzymała Blanka Major, II miejsce zajął Dawid Englart, na III miejscu uplasował się Ksawery Broda. Wyróżnienia otrzymały: Natalia Januś, Oliwia Broda i Daria Englart.

W tym dniu gościliśmy w szkole panów Policjantów z gminy Żabno, którzy - oprócz pogadanki wygłoszonej przez Pana  mł. asp. Pawła Wójcika dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach oraz konieczności noszenia odblasków -  na pamiątkę spotkania przekazali dla wszystkich uczniów odblaski z zieloną Żabką Gminy Żabno.

Nadszedł czas na moment, na który czekali wszyscy uczniowie, czyli rozstrzygnięcie Konkursu ODBLASKOWA KLASA. 25 października w szkole było więcej odblasków niż uczniów, a to za sprawą konkursu „Odblaskowa Klasa”. Konkurs co roku cieszy się dużą popularnością. W środę w szkole zliczono 454 kamizelki i 1124 odblaski. Ponadto każda klasa wykonała gazetkę odblaskową, a Rodzice zaopatrzyli uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe.  W tej edycji konkursu tytuł „Odblaskowej klasy” uzyskała klasa III i wygrała bilet na wyjazd do kina Centrum Kultury w Radłowie. Wychowawcy nagrodzili najbardziej zaangażowanych uczniów na rzecz klasy w odblaskowym konkursie  pochwałą, a Dyrektor ZSPiP Ilkowice Mirosław Piotrowski wręczył uczniom wyróżnienia i odblaskowe upominki.

 Po wynikach konkursów strażacy:  Pan Piotr Major z OSP Niedomice i Pan Sebastian Barszcz z OSP Ilkowice przypomnieli o zasadach pierwszej pomocy i przeprowadzili z uczniami ćwiczenia związane z prawidłowym uciskaniem klatki piersiowej  podczas wykonywania resuscytacji.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach Pan Mirosław Piotrowski podziękował wszystkim przybyłym gościom: policjantom i strażakom z OSP Ilkowice i z OSP Niedomice, a także Pani Marzenie Gubernat koordynatorce ODBLASKOWEJ SZKOŁY oraz Nauczycielom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich inicjatyw mających na celu bezpieczeństwo  przedszkolakom i uczniom  ZSPiP Ilkowice biorącym udział w konkursach. Podziękował wszystkim tym, którzy  pamiętają o konieczności zakładania odblasków i świecą przykładem.

 

 

o3.jpg (315 KB)

Autorka pracy: Sylwia Karczmarczyk kl. I

02.jpg (250 KB)

Autor pracy: Sebastian Rzeszutek kl. II

o1.jpg (281 KB)

Autor pracy: Ksawery Karaś kl. III

 

 

c

 


387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_WhatsApp-Image-2023-10-27-at-12.59.24.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123447.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123718.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123520.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123857.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124047.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123952.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123911.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124223.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124140.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124017.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123721.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132004.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131715.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124227.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132031.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124033.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_123454.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_124040.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125209.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125214.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_WhatsApp-Image-2023-10-27-at-13.00.07.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_WhatsApp-Image-2023-10-27-at-13.00.09-_1_.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_WhatsApp-Image-2023-10-27-at-13.00.09.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_WhatsApp-Image-2023-10-27-at-13.00.08.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_WhatsApp-Image-2023-10-27-at-13.00.09-_2_.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125300.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125634.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125439.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130537.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130356.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125645.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_125626.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130521.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130408.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130619.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132930.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131226.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131413.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132457.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133035.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130545.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130346.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_130454.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132135.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132445.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132219.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132149.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131419.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_132257.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133840.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133955.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131736.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131724.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131726.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133445.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_131641.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_134109.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133641.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133355.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133406.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133404.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_134508.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_134455.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_133818.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_135306.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_134500.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_135331.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_134513.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_140423.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_140430.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_115956.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_120008.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_IMG_20231027_120101.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_z1.JPG
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_odb2.JPG
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_kl.4.JPG
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_odb1.JPG
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_387321541_648118207518547_3712111064569607625_n.jpg
387_b812beef7129a94ba2901f3041885305_387323898_345062287934952_858554137790220535_n.jpg