Wycieczka do Ogrodzieńca – kl. IV

16 października klasy IV odwiedziły Ogrodzieniec. Teren między Krakowem a Częstochową, zwany również Wyżyną lub Jurą Krakowsko-Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce oraz prawdziwa kolebka rodzimej kultury. Uczniowie odbyli  fascynującą podróż po terenach Podzamcza i ruinach Zamku Ogrodzieniec. Zwiedzali ruiny zamczyska, którego historia sięga XIV wieku. Było ono w tym czasie niemym świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak np. potop szwedzki oraz miejscem ekranizacji seriali i filmów, m.in. ,,Janosika” Jerzego Passendorfera czy ,,Zemsty” Andrzeja Wajdy.To największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

 Ciekawym doświadczeniem z pewnością była podróż na pobliską Górę Birów, gdzie wznosi się zrekonstruowany niedawno Gród Królewski. Po wyprawie na górę Birów i ciepłym posiłku, uczniowie klas IV uczestniczyli w żywej lekcji historii: 

SZLAKIEM RYCERZY I DAM
w pro­gramie lekcji:

Pro­gram dla akty­wnych, zapew­ni­a­jący uczest­nikom możli­wość naby­cia umiejęt­ności niezbęd­nych do przeży­cia w śred­niowieczu, poprzez udział w następu­ją­cych konkurencjach:

  • pow­i­tanie,
  • zamek i jego funkcja w średniowieczu,
  • polowanie na Pana Kapustę,
  • stany w średniowieczu,
  • kodeks ryc­er­ski – czyli jak zostać rycerzem,
  • jak zostać damą,
  • prezen­tacja uzbro­je­nia,
  • walki na miecze sportowe,

No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top