Baseny

Baseny

REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN

Uczeń zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z zasadami wyjazdu oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez opiekunów.
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
 7. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
 8. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie.
 9. Przed wejściem na basen zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu i bezwzględnie go przestrzegać.
 10. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać tylko z brodzików o maksymalnej głębokości 0.8m.
 12. Na basenie bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek ratownika i instruktora.
 13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 14. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania.