Deklaracje

Deklaracje

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.docx (14 KB)

Karta wyjść ucznia ze szkoły-.docx (16 KB)

Deklaracja korzystania z autobusu szkolnego.docx (13 KB)

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka.docx (12 KB)