Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Katarzyna Kieć
Z-ca:
Skarbnik:

 

Numer konta Rady Rodziców

74 1020 4955 0000 7202 0261 6597