Kalendarz roku

Kalendarz roku

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 1 września

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia - 1 stycznia

3.

Ferie zimowe

 17 stycznia - 30 stycznia

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 14 kwietnia - 19 kwietnia

5.

Egzamin ósmoklasisty

 24,25,26 maja

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 24 czerwca

7.

Ferie letnie

 25 czerwca - 31 sierpnia

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

Lp.

      Data

Dzień tygodnia

1

 12 listopada 2021  piątek

2

 7 stycznia 2022  piątek

3

 2 maja 2022 poniedziałek

3

 24,25,26 maja 2022  wtorek, środa, czwartek

4

 17 czerwca 2022  piątek

5

 23 czerwca 2022  czwartek