Karta zgłoszenia do szkoły

Karta zgłoszenia do szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 2022-2023.pdf (389 KB)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO Przedszkola 2022-2023.pdf (412 KB)

 

dokument . pdf do pobrania zawiera zgody i oświadczenia Rodziców