Karta zgłoszenia do szkoły

Karta zgłoszenia do szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 2024-2025.pdf (389 KB)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO Przedszkola 2024-2025.pdf (412 KB)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 2023-2024.docx (832 KB)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2023-2024.docx (832 KB)

 

dokument . pdf lub .docx do pobrania zawiera zgody i oświadczenia Rodziców