Karta zgłoszenia do szkoły

Karta zgłoszenia do szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 2021-2022.pdf (397 KB)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO przedszkola 2021-2022.pdf (398 KB)

dokument . pdf do pobrania zawiera zgody i oświadczenia Rodziców