Konkurs wiedzy o życiu i świętości bł. Karoliny Kózkówny

Konkurs wiedzy o życiu i świętości bł. Karoliny Kózkówny

18 listopada o godz. 10.00 nasi uczniowie z kl. 7 a wzięli udział w Konkursie wiedzy o życiu i świętości bł. Karoliny Kózkówny zorganizowanym przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I i II Stopnia w Pilznie i dedykowanym szkołom, które noszą imię tej Błogosławionej. Test on-line zawierał 40 pytań zamkniętych, które sprawdzały wiedzę na temat bł. Karoliny aż z czterech różnych stron internetowych. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę otrzymali od s. Gemmy Zajdel link do testu i zaczęli go rozwiązywać. Adam Siedlecki odpowiedział na wszystkie pytania najwcześniej ze wszystkich 7 reprezentantów naszej szkoły z wynikiem 37 pkt/ 40 pkt, zajmując 4 miejsce w rankingu. Jest to wielki sukces, biorąc pod uwagę, że do testu podeszło 77 uczestników z całej Polski.