VI Gminny Konkurs Informatyczny

VI Gminny Konkurs Informatyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ilkowicach serdecznie zaprasza uczniów klas I-III z terenu Gminy Żabno na VI Gminny Konkurs Informatyczny „Mały Informatyk”, który odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) w sali komputerowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Żabna Pani Marta Herduś.

Szkoły z terenu Gminy Żabno otrzymają regulamin konkursu, plakat, kartę zgłoszeń oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych ucznia na pocztę e-mail. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
uczestników wraz ze zgodą dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz przesłanie mailem (skan dokumentu) na adres szkoły ilkowice@op.pl do dnia 14 kwietnia 2023 r.

sponsorzy konkursu 2023.PNG (158 KB)

Szkoła Podstawowa w Ilkowicach
Tel/fax 14 6451114
e-mail: ilkowice@op.pl
Informacji udziela: Marzena Gubernat


Serdecznie zapraszamy uczestnków konkursu 25 kwietnia na godzinę 9:00