Kształcenie zdalne

Kształcenie zdalne

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Minister Edukacji Narodowej

wydał rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Informujemy, że w czasie zawieszenia nauki nauczyciele naszej szkoły prowadzą nauczanie zdalne.

Materiały i dokładne wskazówki do samodzielnej pracy uczniów

przekazywane są przez nauczycieli poprzez i-dziennik na konta rodziców lub na adresy mailowe.

W wiadomości przez i-dziennik otrzymali Państwo adresy mailowe jak również telefony

do poszczególnych nauczycieli oraz godziny pełnienia dyżurów w razie problemów

z opanowaniem materiału przez Państwa dzieci. 

 Zadania, karty pracy będą wysyłane tylko poprzez e-dziennik lub mailowo.

Nauczyciele wspólnie ustalili, że weryfikować wiedzę i umiejętności uczniów będą poprzez:

ankiety, testy on-line, zadania domowe, odpowiedzi ustne przez dostępne środki komunikacji.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą aby prace zadane dzieciom

były wykonywane przez nich samodzielnie,

co pozwoli zweryfikować nauczycielowi stan opanowania materiału przez dziecko

i służyć pomocą w razie jakiś braków.

 

Prosimy również o cierpliwość, gdyż zauważyliśmy,

że strona dziennika jak i inne strony do nauki 

otwierają się z opóźnieniem, co wynika z dużego obciążenia serwerów. 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik, jak organizować zdalne nauczanie.

W umieszczonym poniżej poradniku przekazujemy informację dla Uczniów jak również Rodziców.

Ksztalcenie_na_odleglosc_–_poradnik_dla_szkol.pdf (519 KB)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.pdf (141 KB)

          

  W obliczu zagrożenia, przed jakim wszyscy stanęliśmy po raz wtóry,

zwracam się do Was z prośbą i apelem o rozsądne i skuteczne oddziaływanie na dzieci,

aby wszelkie zalecenia, zakazy i nakazy związane z pandemią były bezwzględnie respektowane.

 

Z wyrazami szacunku Mirosław Piotrowski.