Nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie

Nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie

 

W ramach projektu pn.: „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziecmi do lat 3 w gminie Żabnie” w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy regionalnego Programu Operacyjnewgo Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W Gminnym Żłobku w Żabnie powstaje 17 nowo utworzonych miejsc z myślą o potrzebach osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostajacych poza rynkiem pracy ze wzgledu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, a także osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, bedących w trakcie przerwy zawodowej związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w tym rodziców dzieci z niepełnosporawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Żabno pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Termin rekrutacji : 13.12.2021 r. – 23.12.2021 r. do godz. 16.30

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacyjnym znajdują się na stronach internetowych:
www.ppzabno.przedszkolna.net

www.zabno.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 14 645 69 73

 

Miejsce złożenia dokumentów: osobiście – Biuro Projektu z siedzibą Gminnego Żłobka w Żabnie
pocztą/kurierem na adres: ul. Wł Jagiełły 12, 33-240 Żabno

lub elektronicznie (skan dokumentów) na adres poczty elektornicznej: przedszkolezabno@vp.pl

 

        SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

pdf.jpg (6 KB)Regulamin-Rekrutacji-Dzieciaki na start.docx (74 KB)

pdf.jpg (6 KB)Załącznik Nr 1-Formularz zgłoszeniowy projekt Dzieciaki na start- I etap rekrutacji.docx (62 KB)