GMINNE KONKURSY INFORMATYCZNE

GMINNE KONKURSY INFORMATYCZNE

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych w Gminie Żabno do udziału w Gminnych Konkursach Informatycznych MAŁY INFORMATYK dla klas I-III, który odbędzie się 11 kwietnia 2024 o godzinie 8:30 oraz MISTRZ KOMPUTERA dla klas IV-VII, który odbędzie się 19 kwietnia 2024 o godzinie 8:30.

Konkursy składają się z etapu szkolnego mającego na celu wyłonienie dwóch reprezentantów szkół oraz etapu gminnego, którego celem jest odwzorowanie zadania konkursowego oraz rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie dziecka do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. 

Patronat nad konkursami objęła Pani Burmistrz Marta Herduś.

Etap gminny konkursów odbędzie się o godzinie 8:30 w Szkole Podstawowej w Ilkowicach. Rozdanie nagród i dyplomów godzina 13:00. W trakcie trwania konkursu szkoła zapewnia poczęstunek dla uczniów.

Regulamin konkursu, plakat, karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia szkoły otrzymały na maila. 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestników i zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przesłanie mailem (skanu dokumentu), na adres ilkowice@op.pl. do dnia 5 kwietnia 2024 r.

KARTA ZGŁOSZENIA MI 2024.pdf (152 KB)

Karta zgłoszenia MK 2024 .pdf (146 KB)

 

p2.JPG (119 KB)

p1.JPG (115 KB)

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

Tel/fax 14 6451114

Informacji udziela: Marzena Gubernat

Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia