W obliczu zagrożenia

W obliczu zagrożenia

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W ILKOWICACH
W obliczu zagrożenia, przed jakim wszyscy stanęliśmy, zwracam się do Was z prośbą i apelem o rozsądne i skuteczne oddziaływanie na dzieci, aby wszelkie zalecenia, zakazy i nakazy związane z pandemią były bezwzględnie respektowane. Proszę pamiętać, że zawieszenie zajęć i zamknięcie szkoły i przedszkola służyć ma ograniczeniu, a nawet wyeliminowaniu zbędnych kontaktów z innymi ludźmi, w tym także rówieśnikami, by stawiać w ten sposób barierę przeciw powielaniu zakażeń. Przyzwolenie na opuszczanie przez dzieci domu (posesji), spotkania nieformalne, gry i zabawy poza domem to wielka nieodpowiedzialność i brak troski o zdrowie własne i innych osób. Od nas wszystkich – dorosłych, młodzieży, dzieci – zależy skuteczność działań służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Obywateli Polski. 
 
PROSZĘ O RZETELNE POTRAKTOWANIE POWYŻSZEGO KOMUNIKATU I UPOWSZECHNIANIE JEGO TREŚCI W MOŻLIWIE SZEROKIM ZAKRESIE. 
Z wyrazami szacunku: Mirosław Piotrowksi – dyrektor ZSPiP w Ilkowicach


Pozdrawiam Mirosław Piotrowski